Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

2. Skąd pozyskujemy dane?

Dane pozyskujemy drogą telefoniczną, mailową po bezpośrednim wysłaniu wiadomości przez Państwa za pomocą poczty elektronicznej lub z formularzy znajdujących się na stronach: https://www.poradnikleasingowy.pl/kontakt/, https://www.poradnikleasingowy.pl/newsletter/, https://www.poradnikleasingowy.pl/wyszukiwarka-leasingu/.

3. Jakie dane i w jakim celu przetwarzamy?

Przetwarzamy niezbędne dane wymagane do podjęcia kontaktu i realizacji zleconych usług. Mogą to być przede wszystkim: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego i inne. Dane osobowe użytkowników portalu nie są udostępniane w żadnej formie osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były u nas bezpieczne.

4. Jakie dane i w jakim celu powierzamy do przetwarzania?

Dane powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim są tylko w sytuacji, w której wymaga tego realizacja zamówionej usługi. Przykładem usługi, przy której może wystąpić powierzenie danych do przetwarzania jest złożenie zapytania za pośrednictwem wyszukiwarki leasingu.

5. Kategorie odbiorców danych.

Odbiorcami danych mogą być firmy leasingowe oraz firmy wynajmu długoterminowego znajdujące się na portalu pod adresem https://www.poradnikleasingowy.pl/firmy-leasingowe/

6. Przez jaki okres przechowujemy i przetwarzamy dane?

Przekazane nam dane będziemy przechowywać i przetwarzać do momentu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie. Dane użytkowników korzystających z formularza kontaktowego https://www.poradnikleasingowy.pl/kontakt/ przetwarzamy i przechowujemy jeden rok od dnia otrzymania wiadomości za jego pośrednictwem (chyba, że charakter sprawy wymusi dłuższy okres przetwarzania/przechowywania) lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika. Dane użytkowników korzystających z Newslettera https://www.poradnikleasingowy.pl/newsletter/ przetwarzamy i przechowujemy do momentu wycofania zgody przez użytkownika. Dane użytkowników korzystających z Wyszukiwarki Leasingu https://www.poradnikleasingowy.pl/wyszukiwarka-leasingu/ przetwarzamy i przechowujemy nie dłużej niż 5 lat od momentu realizacji usługi lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika.

7. Prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazując dane mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO); prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO); prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO); prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO); prawo dostępu do danych (art. 15 RODO); prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO); prawo do przeniesienia swoich danych (wszystkich lub wybranych) (art. 20 RODO), które są przez nas przetwarzane.

8. Prawo wniesienia skargi.

Skargi w zakresie przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

9. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Finconnect Marcin Jędrecki, ul. Beskidzka 1/20, 85-166 Bydgoszcz, NIP: 9532516192, e-mail: info@poradnikleasingowy.pl.

10. Dostępne formy kontaktu z administratorem.

Telefonicznie: 669-313-003
Pod adresem e-mail: info@poradnikleasingowy.pl
Korespondencyjnie: ul. Beskidzka 1/20, 85-166 Bydgoszcz