Leasing dla początkujących. Podstawy leasingu.

5
(1)

Jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z leasingu, ale nie masz pojęcia na czym to polega, to ten tekst jest zdecydowanie dla Ciebie. Znajdziesz tu podstawowe informacje na temat leasingu, które z naszego punktu widzenia warte są zapoznania, tak aby mieć świadomość na temat tego na czym polega leasing. Jeśli mimo wszystko, nie znalazłeś tu tego czego szukasz lub chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę na temat leasingu, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi treściami zamieszczonymi na naszym portalu. Jesteśmy przekonani, że znajdziesz tu informacje których szukasz.

Czego dowiesz się z artykułu. Spis treści:

 1. Co to jest leasing i na czym polega?
 2. Rodzaje leasingu i ich charakterystyka.
 3. Strony umowy leasingu.
 4. Co można wziąć w leasing?
 5. Kto może wziąć leasing?
 6. Jaki jest koszt leasingu? Czyt to się opłaca?
 7. Ubezpieczenie przedmiotu leasingu.
 8. Ile trwa i jak wygląda proces ubiegania się o leasing?
 9. Formalności. Jakie dokumenty muszę przedstawić firmie leasingowej?
 10. Obowiązki leasingobiorcy w trakcie trwania umowy leasingu. Co mogę, a czego nie?
 11. Na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie trwania umowy leasingu?
 12. Likwidacja szkody w leasingu.
 13. Zakończenie leasingu.
 14. Gdzie wziąć leasing?

Informacja serwisu PoradnkLeasingowy.pl:

W Polsce najpopularniejszą formą leasingu jest leasing operacyjny. W związku z tym, zdecydowana większość treści jaka pojawia się w serwisie dotyczy właśnie leasingu operacyjnego. Zarówno kwestie podatkowe, najistotniejsze aspekty i szczegóły leasingu, to wszystko będzie tyczyć się leasingu operacyjnego. W przypadku innych form leasingu (oraz pozostałych sposobów finansowania) jeśli będą opisywane w serwisie, zostanie to odpowiednio wyeksponowane.

Co to jest leasing i na czym polega?

Leasing jest to forma finansowania łącząca w sobie elementy dzierżawy przedmiotu i kredytu. Istota umowy leasingu uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym od art. 709 1 . Zgodnie z definicją:

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

W dużym uproszczeniu, jako przyszły Korzystający (Leasingobiorca), wybieramy i wskazujemy Finansującemu (Leasingodawcy) przedmiot, który chcemy wziąć w leasing. Firma leasingowa kupuje ten przedmiot od wskazanego przez nas dostawcy, a następnie przekazuje go nam do korzystania na zasadach określonych w umowie leasingu. My, jako Korzystający, spłacamy zobowiązanie w uzgodnionych ratach i po zakończeniu okresu spłat mamy możliwość nabycia przedmiotu za wartość końcową wskazaną w treści umowy.

W praktyce, leasing pozwala nabyć przedmiot, potrzebny do wykonywania działalności gospodarczej, w szybki i mało skomplikowany sposób oraz nie wymaga ponoszenia dużych nakładów finansowych, tak aby dostępne środki finansowe móc wykorzystać do innych istotnych celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jako główne zalety leasingu warto wskazać m.in.:

 • Decyzyjność leasingowa jest dużo szybsza niż w standardowych procesach kredytowych, przez co sam proces realizacji pozwala na domknięcie całej transakcji w ciągu kilku dni (a czasem nawet i szybciej);
 • W określonych przypadkach możliwe są procedury uproszczone, gdzie nie jest wymagane przedstawianie dokumentów finansowych;
 • Leasing jest jednym z najtańszych źródeł finansowania na rynku;
 • Leasing jest skutecznym narzędziem do optymalizacji podatkowej;
 • Firmy leasingowe mniej rygorystycznie podchodzą do nowych przedsiębiorców niż banki, przez co istnieje możliwość sfinansowania przedmiotu już od pierwszego dnia prowadzenia działalności;
 • Leasing stwarza możliwość szybszego zaliczenia zakupu w kosztach firmy, w porównaniu do zakupu za gotówkę lub w kredycie (czasem nawet dwa i pół razy szybciej);
 • Leasing nie obniża zdolności kredytowej, jednak pośrednio może mieć wpływ na ocenę zdolności Klienta do terminowego regulowania zobowiązań finansowych;
 • Leasing daje możliwość przygotowania zindywidualizowanego harmonogramu spłaty rat, które jest bardzo przydatne dla przedsiębiorców prowadzących działalność sezonową (w tym rolników).

Minusem leasingu może być fakt, iż finansowany przedmiot do momentu wykupu, jest własnością firmy leasingowej (nie ważne ile kapitału pozostanie do spłaty). Powoduje to, że jakiekolwiek zarządzanie własnością przedmiotu, będzie ograniczone przez decyzyjność firmy leasingowej (dotyczy to głównie cesji leasingu) lub jakakolwiek sprzedaż, darowizna etc., będzie możliwa dopiero po formalnym wykupie przedmiotu z leasingu. Ponadto, na część czynności, jakie będziemy chcieli wykonać w związku z użytkowanym przedmiotem, będzie wymagane uzyskanie zgody firmy leasingowej (jako właściciela przedmiotu) np. wyjazd pojazdu poza granice kraju, dokonanie zmian konstrukcyjnych w przedmiocie leasingu, podnajem przedmiotu leasingu, itp.

Leasing często mylony jest z wynajmem długoterminowym. Jednak o ile w przypadku potencjalnych użytkowników auta, może być to spowodowane zwyczajnym brakiem świadomości, tak w przypadku firm proponujących tego typu usługi, jest to raczej kwestia mocnego uogólniania tematu.

Po spłacie wszystkich rat leasingowych, teoretycznie są dwie możliwości. Albo następuje wykup przedmiotu leasingu za wartość wskazaną w umowie i przedmiot staje się naszą własnością, albo przedmiot zostaje zwrócony leasingodawcy. Odnośnie zakończenia umowy leasingu, wszystko zależy jednak od zapisów umowy, a te mogą wprost wskazywać konieczność dokonania wykupu przedmiotu leasingu przez korzystającego. W Polsce przedsiębiorcy najczęściej dokonują wykupu przedmiotu z leasingu, przez wzgląd na fakt, iż wartość po jakiej możliwy jest wykup, przeważnie jest dużo niższa niż jego wartość rynkowa. Bardzo często, spotyka się sytuację w której wartość wykupu to raptem 1% wartości przedmiotu w momencie jego nabycia, więc totalnie nieopłacalnym rozwiązaniem jest niewykupienie takiego przedmiotu z leasingu.

Rodzaje leasingu i ich charakterystyka.

W Polsce najbardziej popularnym rodzajem leasingu jest leasing operacyjny. Jest on zdecydowanie częściej wybierany niż leasing finansowy (kapitałowy). W związku z tym, każda informacja pojawiająca się na naszym portalu dotyczyć będzie leasingu operacyjnego, chyba, że wprost zostanie wskazane że dana sytuacja dotyczy leasingu finansowego.

Pod kątem podatkowym, leasing można podzielić na dwa rodzaje:
– leasing operacyjny
– leasing finansowy (kapitałowy)
Na szczególną uwagę w tym miejscu zasługuje leasing finansowy VAT marża, który został opisany w dalszej części tekstu.

Leasing operacyjny

Tak jak zostało wspomniane powyżej, leasing operacyjny jest najczęściej wybieraną formą leasingu przy zakupie środków trwałych. Jak każda forma leasingu, generuje koszty dla przedsiębiorstwa, z tym że w przypadku leasingu operacyjnego kosztem uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy będzie wpłata wstępna, rata leasingowa oraz część nieodliczonego VAT (jeśli występuje). To finansujący (czyli firma leasingowa) ewidencjonuje w swoich środkach trwałych przedmiot umowy i tym samym dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Zaletą dla Korzystającego z leasingu operacyjnego jest możliwość szybszego ujęcia (nawet 2,5-krotnie szybszego) w kosztach firmy przedmiotu umowy leasingu.

Ważną informacją jest to, że umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na czas oznaczony, nie krótszy niż 40% okresu amortyzacji środka trwałego, którego dotyczy. W przypadku aut osobowych będzie to okres 24 miesięcy i w zasadzie dopiero po tym okresie możliwy jest wykup bez niekorzystnych efektów dla leasingobiorcy. Auto osobowe w leasingu, możemy zatem w pełnym stopniu ująć w kosztach firmy nawet w 24 miesiące, podczas gdy standardowa amortyzacja takiego auta wynosi 5 lat (np. przy aucie kupionym w całości z własnych środków lub w kredycie).

Warto zauważyć, że w świetle przepisów ustawy o VAT, leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, co powoduje, że ta forma leasingu podlegać będzie zawsze opodatkowaniu podatkiem VAT 23%. Nawet gdy kupimy środek trwały opodatkowany podatkiem VAT w wysokości 8% (np. sprzęt medyczny), chcąc wyleasingować taki przedmiot w formie leasingu operacyjnego, do ceny netto przedmiotu umowy, zostanie doliczony 23% VAT. W takim przypadku (tzn. kiedy dokonujemy zakupu sprzętu medycznego o stawce VAT 8%) rozsądnym rozwiązaniem jest leasing finansowy (kapitałowy), albo pożyczka leasingowa.

Jedną z zalet leasingu operacyjnego względem leasingu finansowego jest fakt, iż leasing operacyjny daje możliwość rozłożenia płatności VAT za zakup środka trwałego na cały czas trwania umowy leasingu, podczas gdy w leasingu finansowym co do zasady cały VAT należy uregulować na samym początku trwania umowy leasingu.

Leasing finansowy (kapitałowy)

Leasing finansowy jest zdecydowanie mniej popularnym rozwiązaniem niż leasing operacyjny, jednak znajduje rację bytu w ściśle określonych transakcjach. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towaru, przedsiębiorca wprowadza przedmiot leasingu do swoich środków trwałych i w związku z tym dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które wspólnie z odsetkową częścią rat zaliczy do kosztów uzyskania przychodu.

Leasing finansowy najczęściej wykorzystywany jest przy zakupie środków trwałych o stawce niższej niż 23%. Jest to narzędzie bardzo popularne przy zakupie np. sprzętu medycznego ze stawką VAT 8%.

Ponadto, w związku z brakiem wymogu zawierania umowy leasingu finansowego na czas odpowiadający minimum 40% okresu amortyzacji (jak to jest w przypadku leasingu operacyjnego), często wykorzystywany jest przy zakupie przedmiotów o niskiej stawce amortyzacji, na które umowa leasingu operacyjnego musiałaby zostać zawarta na okres minimum 6 lat (np. jachty, czy skutery).

Warto zauważyć, że w leasingu finansowym (inaczej niż w leasingu operacyjnym) występuje konieczność zapłacenia VAT od sumy wszystkich płatności leasingowych z góry. W leasingu finansowym nie występuje wykup (jak to ma miejsce w leasingu operacyjnym). Zamiast tego własność przedmiotu umowy zostaje przeniesiona wprost po zakończeniu okresu na który została zawarta lub po wniesieniu symbolicznej opłaty za przeniesienie prawa własności.

Leasing finansowy VAT marża

Leasing „VAT marża” jest to rozwiązanie stosowane najczęściej przy zakupie używanego auta osobowego, które kupowane są w oparciu o tzw. fakturę VAT marża.

Leasing VAT marża pozwala kupić używane auto, od którego nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Gdzie można kupić takie auto? Najczęściej w komisie samochodowym lub u dealera, który sprzedaje auto skupione od osoby fizycznej nie będącej płatnikiem podatku VAT (skupuje auto bez faktury VAT).

Dlaczego nie klasyczny leasing? W przypadku realizacji transakcji w leasingu operacyjnym, taki przedmiot musiałby zostać obłożony podatkiem VAT w stawce 23%. Rozwiązanie takie powoduje znaczny wzrost ceny samochodu. W leasingu finansowym VAT marża, podatek VAT jest naliczany od marży, a nie od całkowitej sumy spłat, co powoduje, że sama transakcja jest rozwiązaniem dużo tańszym.

Przykład: Planujesz zakup auta, którego cena w sprzedaży wynosi 100 tys. PLN w oparciu o fakturę VAT marża. Jeśli chciałbyś zrealizować transakcję w leasingu operacyjnym, do ceny 100 tys. PLN będziesz musiał doliczyć 23% VAT, czyli 23 tys. PLN.

W leasingu finansowym VAT marża, nie dolicza się 23% VAT, lecz tylko podatek od marży Finansującego, który jest znacznie niższy.

Poniżej tabela porównawcza, wskazująca podstawowe różnice między poszczególnymi rodzajami leasingu.

Leasing operacyjny Leasing finansowy (kapitałowy) Leasing finansowy VAT marża
Minimalny okres– minimalny okres trwania umowy leasingu uzależniony jest od stawki amortyzacji (np. w przypadku aut osobowych będą to 24 miesiące).– brak minimalnego okresu trwania umowy leasingu. Okres ustalany jest indywidualnie przez Finansującego i najczęściej nie może być krótszy niż 6 miesięcy.– brak minimalnego okresu trwania umowy leasingu. Okres ustalany jest indywidualnie przez Finansującego i najczęściej nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
KUP – Koszty uzyskania przychodu– do KUP zaliczymy opłatę wstępną, raty leasingowe oraz nieodliczony VAT.– kosztem uzyskania przychodu będzie amortyzacja i odsetki.– kosztem uzyskania przychodu będzie amortyzacja i odsetki.
Amortyzacja– amortyzacja znajduje się po stronie Finansującego.– amortyzacja znajduje się po stronie Korzystającego.– amortyzacja znajduje się po stronie Korzystającego.
VAT– w świetle przepisów ustawy o VAT, leasing operacyjny traktowany jako usługa, co powoduje, że umowa leasingu operacyjnego podlegać będzie zawsze opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.– w świetle przepisów ustawy o VAT, leasing finansowy (kapitałowy) traktowany jest jako dostawa towaru. Najczęściej stosowany jest przy zakupie środków trwałych których sprzedaż opodatkowana jest stawką niższą niż 23% (np. sprzęt medyczny z 8% stawką VAT).w świetle przepisów ustawy o VAT, leasing finansowy (kapitałowy) VAT marża traktowany jest jako dostawa towaru. Stosowany przy zakupie używanych środków trwałych, od których nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.
Płatność VAT– VAT płatny jest na bieżąco razem z ratą leasingową.– VAT płatny jest z góry od sumy płatności leasingowych.– VAT płatny jest z góry od sumy odsetek.
Wykup– wykup uzależniony jest od okresu trwania umowy i stawki amortyzacji. Najczęściej wynosi 1% wartości początkowej przedmiotu.– w miejsce wykupu, występuje zazwyczaj symboliczna opłata za przeniesienie prawa własności. Często przeniesienie prawa własności następuje razem z zapłatą ostatniej raty leasingu.– w miejsce wykupu, występuje zazwyczaj symboliczna opłata za przeniesienie prawa własności. Często przeniesienie prawa własności następuje razem z zapłatą ostatniej raty leasingu.

Strony umowy leasingu.

Stronami umowy leasingu są:

 • Finansujący (leasingodawca) – np. firma leasingowa, bank
 • Korzystający (leasingobiorca) – np. przedsiębiorstwo (każda forma prowadzonej działalności), stowarzyszenie, fundacja, itp.

Dostawca przedmiotu (zbywca) choć nie jest stroną umowy leasingu, jest jej nieodłączną częścią. Dostawcą najczęściej jest osoba trzecia, która sprzedaje rzecz będącą przedmiotem umowy leasingu (taki układ definiowany jest jako leasing pośredni). Dostawcą w transakcji leasingowej może być również finansujący lub korzystający (mówimy wtedy o leasingu bezpośrednim). W przypadku kiedy dostawcą przedmiotu jest korzystający mamy do czynienia z tzw. leasingiem zwrotnym.

Co można wziąć w leasing?

W teorii w leasing można wziąć praktycznie wszystko. Rzeczywistość jest taka, że polskie firmy leasingowe mają z góry określony zamknięty katalog przedmiotów jakie finansują. Najogólniej można go sklasyfikować jako przedmioty z grupy od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z drobnymi wyjątkami). Jednak każda firma leasingowa ma do tego indywidualne podejście i nie każda firma leasingowa sfinansuje każdy przedmiot. Są firmy które specjalizują się w finansowaniu przedmiotów z tylko jednego rodzaju np. finansują tylko auta do 3,5 t. Są też firmy bardziej uniwersalne, które mają znacznie szerszy katalog przedmiotów które mogą sfinansować. W jednej firmie sfinansujesz maszyny rolnicze, w drugiej już nie. Bardziej skonkretyzowane informacje, na temat katalogu przedmiotów oraz parametrów ich finansowania w leasingu, możesz znaleźć na naszym portalu.

Kto może wziąć leasing?

Leasing może otrzymać przedsiębiorca już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej (każda forma prowadzonej działalności), a także fundacja, stowarzyszenie, jednostka samorządu terytorialnego, spółdzielnia a także rolnik czy nawet zwykły konsument. Należy jednak pamiętać, że każda firma leasingowa ma swoje wewnętrzne procedury, które określają parametry jakie musi spełnić potencjalny leasingobiorca aby otrzymać leasing. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na łamach naszego portalu.

Jaki jest koszt leasingu? Czy się to opłaca?

Leasing jest to jedna z najtańszych form finansowania dostępna na rynku. Jeśli chodzi o zakup środka trwałego to (co do zasady) tańszym rozwiązaniem od leasingu jest tylko zakup za gotówkę.

Należy zdać sobie sprawę, że oferty proponowane przez firmy leasingowe różnią się pod kątem łącznego kosztu takiej usługi w zależności od wielu czynników. Jednym z takich czynników jest fakt, iż każda firma leasingowa ma ofertę uzależnioną od kategorii danego przedmiotu. Po prostu są przedmioty „bardziej lubiane”, gdzie możemy spodziewać się dobrych ofert od większości firm leasingowych oraz są przedmioty „mniej lubiane”, gdzie tylko część firm będzie w stanie zaproponować partnerskie warunki leasingu.

Poza tym, część firm leasingowych cyklicznie wprowadza oferty promocyjne, które potrafią mocno odbiegać od standardowych, rynkowych warunków. Najprostszym sposobem zweryfikowania, gdzie aktualnie są najlepsze oferty leasingowe, jest skorzystanie z WYSZUKIWARKI LEASINGU, dzięki której przy pomocy jednego zapytania, zainteresowane firmy leasingowe bezpośrednio same przedstawią aktualną ofertę finansowania.

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

W leasingu, każdy przedmiot musi być ubezpieczony w pełnym zakresie przez cały okres trwania umowy. Pojazdy (przedmioty rejestrowane) muszą posiadać pełen zakres ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NW). W przypadku maszyn i urządzeń wymagane jest ubezpieczenie majątkowe w pełnym zakresie, ponadto przy maszynach, które wyjeżdżają na drogi publiczne konieczne jest wykupienie również ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Warto mieć to na uwadze i liczyć się z dodatkowym kosztem, który będziemy musieli ponieść na samym początku trwania umowy leasingu.

Ile trwa i jak wygląda proces ubiegania się o leasing?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań od osób chcących skorzystać z leasingu, jest pytanie o termin realizacji transakcji. Nic w tym dziwnego, zwłaszcza kiedy przedmiot jest nam potrzebny do wykonywania działalności gospodarczej i potrzebny jest „na wczoraj”. Proces realizacji leasingu można podzielić na trzy etapy.

Etap 1 – wybór przedmiotu i wybór oferty leasingu.
Pierwsze co musisz zrobić to wybrać przedmiot jaki planujesz zakupić. Kiedy ustalisz wszelkie najistotniejsze szczegóły ze sprzedawcą (przede wszystkim ostateczna cena sprzedaży) możesz rozpocząć proces zweryfikowania kosztu i warunków leasingu na wybrany przez Ciebie przedmiot.

Etap 2 – złożenie wniosku i przyznanie leasingu.
Jeśli mamy już wybrany dokładny przedmiot od wskazanego dostawcy oraz wybraną ofertę leasingu, pozostaje złożenie wniosku do firmy leasingowej. Każda firma leasingowa ma swoje indywidualne procedury, w oparciu o które dokonuje akceptacji wniosku leasingowego. Większość firm leasingowych informuje klientów o terminach wydania decyzji nie dłuższych niż 24-godziny od momentu otrzymania kompletnego wniosku. I faktycznie, w znacznej większości spraw, rozpatrzenie wniosku trwa nie dłużej niż jeden dzień roboczy. Naturalnie, przy bardziej skomplikowanych transakcjach, decyzja może się wydłużyć nawet do kilku dni. Jednak są to sporadyczne przypadki i wynikają bardziej ze skomplikowanej struktury parametrów wniosku (np. kiedy wniosek dotyczy sfinansowania specjalistycznej maszyny lub urządzenia o bardzo dużej wartości). Natomiast w znacznej większości spraw termin wydania decyzji nie powinien przekroczyć 24 godzin.

Etap 3 – podpisanie umowy i odbiór przedmiotu.
Jeśli nasz wniosek przeszedł pozytywną weryfikację, umawiamy się na podpisanie umowy z wcześniej wybraną firmą leasingową. Po podpisaniu umowy, firma leasingowa zajmuje się wszelkimi formalnościami z dostawcą przedmiotu. My czekamy jedynie na informację, kiedy możliwy będzie odbiór przedmiotu od dostawcy. W praktyce okres realizacji transakcji leasingowej (od podpisania umowy leasingu do odbioru przedmiotu) trwa bardzo krótko. Najczęściej wynosi od jednego do kilku dni roboczych. Naturalnie okres oczekiwania może się wydłużyć, ale to tylko w określonych sytuacjach związanych bardziej z samym przedmiotem leasingu i jego sprzedawcą (np. produkcja przedmiotu, transport, organizowanie dokumentów urzędowych, czas potrzebny na wymianę dokumentów za pośrednictwem kuriera itp.). Nie mniej jednak, zawsze warto indywidualnie zweryfikować u doradcy leasingowego ile czasu zajmą wszelkie formalności.

Formalności. Jakie dokumenty muszę przedstawić firmie leasingowej?

Przy ocenie wniosku leasingowego, większość firm leasingowych może zastosować uproszczone procedury. Procedura uproszczona polega na zminimalizowaniu dokumentów jakie są wymagane do oceny wniosku. Najczęściej dane jakie trzeba przedstawić firmie leasingowej w procedurze uproszczonej będą to:

 • NIP firmy oraz dane reprezentanta/ów
 • wypełniony i podpisany wniosek leasingowy (każdy leasingodawca ma swój wzór wniosku)
 • proforma lub specyfikacja przedmiotu który planujemy sfinansować

Jeśli wniosek nie kwalifikuje się na procedurę uproszczoną, najczęściej zostaniemy poproszeni o dostarczenie odpowiednich (pod kątem rodzaju prowadzonej księgowości) dokumentów dochodowych. Dla przykładu mogą to być:

 • PIT za rok poprzedni, bieżące podsumowanie KPiR i ewidencja środków trwałych (dla firmy na uproszczonej księgowości)
 • Bilans i RZiS za rok poprzedni i okres bieżący (dla firmy na pełnej księgowości)

Obowiązki leasingobiorcy w trakcie trwania umowy leasingu. Co mogę, a czego nie?

Obowiązki leasingobiorcy znajdziesz w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu. Studiując dokument wielu różnych firm leasingowych można dojść do wniosku, że w każdym przypadku odnoszą się do tych samych kwestii. Zatem do najważniejszych obowiązków leasingobiorcy należą:

 1. terminowe regulowanie rat leasingowych
 2. korzystanie z przedmiotu leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem
 3. realizowanie przeglądów serwisowych, badań okresowych przedmiotu wymaganych przepisami prawa lub instrukcjami wskazanymi przez producenta przedmiotu
 4. ponoszenie opłat związanych z użytkowaniem przedmiotu (wszelkie koszty ubezpieczeniowe, serwisowe, podatkowe, itp. są po stronie leasingobiorcy). WAŻNE: Warto pamiętać, że firma leasingowa finansuje wskazany przez nas przedmiot, a nie koszty jego użytkowania.
 5. konieczność informowania leasingodawcy o wszelkich awariach i uszkodzeniach przedmiotu leasingu
 6. brak możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie (również konstrukcyjnych), bez wyraźnej (pisemnej) zgody leasingodawcy
 7. obowiązek udostępnienia przedmiotu leasingu pracownikowi firmy leasingowej w celu dokonania inspekcji na każde wezwanie*
*Jako ciekawostkę warto wskazać, że choć firmy leasingowe pozostawiają sobie prawo do dokonywania inspekcji przedmiotu leasingu (wskazuje to treść umowy praktycznie każdej firmy leasingowej), to w praktyce, żaden leasingodawca nie ingeruje w sposób wykorzystywania/użytkowania przedmiotu leasingu. Zwłaszcza kiedy łączy nas jedna umowa i tym bardziej jeśli raty są regulowane terminowo. Jest to zapis w którym leasingodawca zostawia sobie furtkę na pewną ewentualność. Chcąc weryfikować stan przedmiotu leasingu, leasingodawca musiałby ponieść niewspółmierny koszt takiego działania. Nawet samo zaangażowanie pracownika, który poświęci czas na czynności operacyjne, wydaje się w tym przypadku ekonomicznie nieuzasadnione. Firmy leasingowe oczywiście weryfikują stan finansowanych przedmiotów, ale dotyczy to większych kontrahentów, gdzie zaangażowanie finansowe firmy leasingowej liczone jest bardziej w milionach, niż dziesiątkach tysięcy np. finansowana jest flota składająca się z kilkunastu aut, albo specjalistyczna maszyna o potężnej wartości.

Reasumując, firma leasingowa „tylko” finansuje przedmiot, który to my wskazaliśmy. I choć to firma leasingowa przez cały okres trwania umowy pozostaje właścicielem przedmiotu, to na nas spoczywają wszelkie obowiązki związane z jego użytkowaniem. W przypadku pojawienia się zaniedbań na użytkowanym przedmiocie, mogą spotkać nas konsekwencje w postaci nawet rozwiązania umowy leasingu. Dlatego ważne jest aby pamiętać, o regularnym dokonywaniu wszelkich wymaganych badań, czy przeglądów serwisowych, a także o tym aby użytkowany przedmiot był zawsze odpowiednio ubezpieczony. Aby uniknąć jakichkolwiek negatywnych skutków w trakcie trwania umowy, należy również pamiętać o informowaniu właściciela przedmiotu o wszelkich uszkodzeniach i awariach przedmiotu, a w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w użytkowanym przedmiocie, koniecznie poinformować finansującego o takiej potrzebie i nie robić nic bez jego zgody.

Na co zwrócić szczególną uwagę w trakcie trwania umowy leasingu?

Poniżej wyszczególnione są najważniejsze kwestie na jakie należy zwrócić szczególną uwagę aby uniknąć niepotrzebnych problemów z obsługą umowy.

 • Czujność przy płatności pierwszej raty leasingu – pierwsza rata leasingu przewidziana jest w harmonogramie spłaty rat, a płatna jest (co do zasady) po odbiorze przedmiotu leasingu (odbiór przedmiotu leasingu musi zostać potwierdzony protokołem odbioru i powinien zostać przesłany do leasingodawcy). Warto zawsze zweryfikować dokładną datę płatności pierwszej raty i dokonać płatności zgodnie z harmonogramem, nawet jeśli faktura za pierwszą ratę jeszcze do nas nie dotarła. Takie sytuacje często się zdarzają. W takim przypadku zaleca się kontakt z firmą leasingową i poproszenie o przesłanie faktury w formie elektronicznej. Każda firma leasingowa wymaga, aby regulować raty zgodnie z harmonogramem spłat.
 • Terminowe regulowanie rat leasingowych – w przypadku opóźnień w płatnościach, firma leasingowa może wysłać przypomnienie o opóźnieniach w płatnościach rat leasingowych (sms/mail/korespondencyjnie). Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów za monit lub wezwanie do zapłaty zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji lub treścią umowy. Koszt takiego przypomnienia potrafi wynieść często minimum 50,00-100,00 zł netto. Jest to totalnie niepotrzebny koszt, którego można uniknąć poprzez terminowe regulowanie zobowiązań.
 • Terminowe ubezpieczenie przedmiotu – przedmiot umowy leasingu musi być ubezpieczony w pełnym zakresie przez cały czas trwania umowy leasingu. W przypadku kiedy ubezpieczenie jest zawarte na rok, należy pamiętać o terminowym wznowieniu ubezpieczenia (zaleca się aby zacząć organizować ubezpieczenie na miesiąc przed końcem trwania aktualnego ubezpieczenia i bezzwłocznie przesłać do firmy leasingowej w celu akceptacji warunków polisy). Jeśli przedmiot ubezpieczony jest za pośrednictwem firmy leasingowej, to o ubezpieczeniu będzie pamiętać firma leasingowa i to ona zajmie się formalnościami. W takim przypadku musimy pamiętać tylko o tym aby wcześniej zweryfikować koszt i zakres ubezpieczenia proponowanego przez firmę leasingową. Jeśli to my ubezpieczamy przedmiot leasingu z pominięciem firmy leasingowej, warto pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, firma leasingowa wymaga przedstawienia polisy (warunków i zakresu ubezpieczenia) w terminie wskazanym w treści umowy leasingu (przeważnie jest to termin nie krótszy niż 2 tygodnie przed końcem trwania aktualnej polisy). Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie polisy już na miesiąc przed końcem trwania obecnej polisy i przesłanie do leasingodawcy w celu weryfikacji i akceptacji warunków. Po drugie, co do zasady znaczna większość firm leasingowych obciąży nas opłatą za administrowanie polisą obcą. Jednorazowy koszt takiej opłaty waha się przeważnie od 100 do 400 zł w zależności od firmy leasingowej.
 • Poinformowanie leasingodawcy o tym do czego finansowany przedmiot ma nam służyć – aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto konkretnie poinformować leasingodawcę o tym do czego przedmiot ma nam służyć. Jest wiele niuansów, z których my jako klient możemy nie zdawać sobie sprawy, a na które doradca leasingowy od razu zwróci nam uwagę.
 • W przypadku leasingu pojazdu, który podlega konieczności rejestracji w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych, wszelkimi formalnościami (np. rejestracja pojazdu, odbiór stałego dowodu, wyrobienie wtórnika zagubionego dokumentu) zajmuje się właściciel pojazdu, czyli firma leasingowa. Firma leasingowa za każdą zrealizowaną czynność pobiera opłaty zgodne z Tabelą Opłat i Prowizji lub treścią umowy.
 • W przypadku leasingu pojazdów podlegających obciążeniem podatkiem transportowym konieczność ponoszenia opłat związanych z podatkiem transportowym spadnie na leasingobiorcę. Warto zauważyć, że w przypadku pojazdu w leasingu, możemy płacić najniższy podatek transportowy.

Likwidacja szkody w leasingu.

Szkody ubezpieczeniowe można podzielić na częściowe oraz całkowite (kasacja lub kradzież).

Likwidacja szkody częściowej.

W przypadku zaistnienia szkody na użytkowanym przedmiocie leasingu należy pamiętać aby poza poinformowaniem Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zaistniałej szkodzie, poinformować również firmę leasingową, która jest właścicielem przedmiotu. Firma leasingowa między innymi wydaje upoważnienie do wypłaty odszkodowania. Może również zaproponować zaprzyjaźniony serwis naprawczy w pobliżu zaistnienia szkody komunikacyjnej. Co do zasady wszystkie naprawy przedmiotu leasingu realizowane są w sposób bezgotówkowy, jednak za wyraźną zgodą finansującego możliwe jest naprawienie szkody w formie gotówkowej.

Ważne: W przypadku szkody komunikacyjnej zaleca się kontakt z firmą leasingową bez zbędnej zwłoki. W przypadku kiedy bez wyraźnej zgody ze strony leasingodawcy naprawa zostanie dokonana w miejscu i na zasadach innych niż wskazane przez leasingodawcę, możemy spodziewać się konsekwencji w postaci utraty prawa do zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidowaną szkodą.

Likwidacja szkody całkowitej.

Szkoda całkowita najczęściej dotyczy pojazdów. Są to przedmioty najczęściej narażone na zaistnienie takiego zdarzenia. Szkoda całkowita w leasingu oznacza kasację przedmiotu lub kradzież. W przypadku kradzieży auta, należy bezzwłocznie poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe, firmę leasingową oraz naturalnie policję. W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej przedmiotu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, umowa leasingu wygasa i musi zostać rozliczona. Przy rozliczeniu umowy, kluczową rolę spełni odszkodowanie wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe w związku z zaistniałą szkodą. Takie odszkodowanie wypłacane jest finansującemu, a ewentualna nadwyżka wynikająca z rozliczenia umowy leasingu, jest zwracana leasingobiorcy. Natomiast jeśli wypłacone odszkodowanie nie pokryje wartości pozostałej do spłaty z tytułu umowy leasingu (tzw. kwota zdyskontowana), niestety ale finansujący wezwie do uregulowania wymaganej kwoty.

Zakończenie leasingu.

Każda umowa leasingu kiedyś się kończy. W treści umowy leasingu musi być wskazany czas trwania umowy oraz data jej zakończenia. Wracając do początku, harmonogram umowy leasingu składa się z wpłaty wstępnej, rat miesięcznych (liczba rat jest wskazana w umowie) oraz wartości końcowej (w leasingu operacyjnym będzie wykup, a w leasingu finansowym najczęściej opłata za przeniesienie prawa własności). Po zapłaceniu ostatniej raty leasingu Korzystający ma prawo do nabycia za wartość końcową (w przypadku leasingu operacyjnego) przedmiotu leasingu lub w zależności od zapisów w umowie, zwrotu przedmiotu leasingu do firmy leasingowej. W przypadku leasingu finansowego (kapitałowego) formalne nabycie przedmiotu leasingu następuje poprzez wniesienie opłaty za przeniesienie prawa własności (jest to zazwyczaj symboliczna kwota).

Razem ze spłatą ostatniej raty leasingowej, należy przygotować się na proces zakończenia umowy leasingu. Standardowo finansujący wystawi proformę lub pisemnie poinformuje o wysokości kwoty za jaką będziemy mogli wykupić przedmiot z leasingu. Należy pamiętać, że do momentu formalnego wykupu, wszelkie zobowiązania względem finansującego muszą zostać spłacone, więc jeśli pozostają jakieś opóźnienia/niezapłacone faktury, finansujący wezwie do ich uregulowania łącznie z wykupem.

Po uregulowaniu wszelkich zaległych zobowiązań (jeśli takie są) oraz uregulowaniu kwoty wykupu wynikającej z umowy leasingu, firma leasingowa wystawi fakturę za wykup oraz przekaże nam wszystkie wymagane dokumenty do przeniesienia prawa własności leasingowanego przedmiotu (np. w przypadku pojazdu rejestrowanego może to być karta pojazdu).

Gdzie wziąć leasing?

Ogólnodostępnych firm leasingowych na polskim rynku jest przeszło 20. Jednak czy wszystkie firmy leasingowe są warte naszej uwagi? Firmy różnią się miedzy sobą pod wieloma względami. Kwestie proceduralne to jedno, ale najważniejszą rzeczą która wyróżnia firmy leasingowe spośród siebie jest zróżnicowane podejście do przedmiotów, które potencjalnie miałyby zostać sfinansowane.

W przypadku aut osobowych temat jest względnie prosty, gdyż oferty są bardzo zbliżone pod kątem kosztu finansowania w większości firm leasingowych (chociaż często zdarzają się wyjątki od tej zasady). Różnic upatrywać należy w kwestiach takich jak koszt ubezpieczenia komunikacyjnego i koszt ubezpieczeń dodatkowych np. GAP.

Inaczej sytuacja ma się w przypadku podejścia do finansowania innych przedmiotów np. ciągników siodłowych, naczep, maszyn rolniczych, czy pozostałych maszyn i urządzeń. W tym przypadku, widać bardzo duże różnice w koszcie leasingu proponowanym przez poszczególne firmy leasingowe. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że każda firma leasingowa indywidualnie podchodzi do kwestii kategorii finansowanych przedmiotów. Jedna firma może zaproponować tani leasing ciągnika siodłowego, a mieć drogi leasing maszyny rolniczej, inna z kolei zaproponuje tani leasing obrabiarki, podczas gdy leasing ciągnika z naczepą będzie droższy niż średnia rynkowa. Jeszcze inna firma, maszyny z danej kategorii nie sfinansuje.

Warto tu dodać również zmienną w postać przedmiotu nowego lub używanego. Leasing przedmiotów nowych jest rozwiązaniem tańszym od leasingu przedmiotu używanego. Są jednak firmy leasingowe, które niechętnie finansują przedmioty używane, co przekłada się na koszt oferty leasingu. Najlepszym rozwiązaniem aby dowiedzieć się jaki jest aktualny koszt leasingu danego przedmiotu jest skorzystanie z WYSZUKIWARKI LEASINGU, dzięki której otrzymasz nie tylko oferty bezpośrednio z najlepiej ocenianych firm leasingowych, ale również naszą pomoc przy ocenie warunków leasingu oraz wsparcie przy realizacji transakcji leasingowej.

Oceń artykuł

Ocena artykułu 5 / 5. Głosujących 1

Jeszcze nikt nie ocenił tego postu. Bądź pierwszy!