NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat. [strona w budowie]

Leasing maszyn i urządzeń

[strona w budowie]

Z poniższego artykułu dowiesz się jak wygląda leasing maszyn i urządzeń w Polsce. Dowiesz się jakie maszyny i urządzenia można finansować, jakie są wymagania firm leasingowych oraz na co leasingodawcy zwracają uwagę przy ocenie wniosku leasingowego.

  1. Charakterystyka leasingu maszyn i urządzeń
  2. Jakie maszyny i urządzenia finansują polskie firmy leasingowe
  3. Używane maszyny i urządzenia
  4. Formalności przy ubieganiu się o leasing maszyn i urządzeń
  5. Leasing finansowy maszyn i urządzeń
  6. Leasing maszyn i urządzeń w pigułce. Podsumowanie.
  7. Najczęstsze pytania w kontekście leasingu maszyn i urządzeń.

Charakterystyka leasingu maszyn i urządzeń

Maszyny i urządzenia to najszersza i zdecydowanie najbardziej zróżnicowana kategoria przedmiotów, które możemy sfinansować w formie leasingu. Zgodnie z danymi udostępnianymi cyklicznie przez Związek Polskiego Leasingu, wartość wolumenowa realizowana przez firmy leasingowe w Polsce, od kilku lat wynosi około 1/4 ogólnej wartości wszystkich transakcji leasingowych (na koniec roku 2018 ta wartość wyniosła 26,3%). Leasing maszyn i urządzeń na polskim rynku dostępny jest w 20 firmach leasingowych, z których 8 firm zdecydowanie przoduje w finansowaniu maszyn i urządzeń.
Polskie firmy leasingowe finansują zarówno drobne urządzenia o wartości nieprzekraczającej kilkuset złotych, aż po wielkogabarytowe maszyny takie jak np. wiertnice, czy żurawie, których ceny nierzadko sięgają wartości kilku milionów złotych. Zatem, choć w teorii nie ma dolnej granicy cenowej przedmiotu, który chcielibyśmy wyleasingować, to jednak warto zaznaczyć, że aby mieć możliwość porównania ofert większości firm leasingowych, maszyna (lub urządzenie), nie powinna być tańsza niż 20 tys. zł netto. Nie chodzi tu o jednostkową cenę maszyn/urządzeń, a o całą kwotę transakcji (która może składać się np. z 5 różnych urządzeń).
W przypadku leasingu maszyn i urządzeń, firmy leasingowe wymagają najczęściej wpłaty na poziomie minimum 10%, choć są leasingodawcy, którzy mogą zaproponować leasing nawet bez wpłaty wstępnej.
Maszyny i urządzenia w Polsce finansowane są w zdecydowanej większości leasingiem operacyjnym, co oznacza że w przypadku większości przedmiotów minimalny okres leasingu będzie wynosił co najmniej 3 lata (dot. przedmiotów o stawce amortyzacji 14%). Najpopularniejszym okresem leasingu maszyn udzielanym przez leasingodawców, jest okres od 3 do 5 lat. W przypadku potrzeby krótszego leasingu, pozostaje leasing finansowy lub pożyczka leasingowa.

Jakie maszyny i urządzenia finansują polskie firmy leasingowe

Firmy leasingowe bardzo chętnie finansują przedmioty z grupy szeroko pojmowanych maszyn i urządzeń. Trzeba jednak mieć na uwadze, że każda firma leasingowa ma swoje preferencje odnośnie tego co finansuje. Choć w teorii można sfinansować praktycznie każdą maszynę lub urządzenie, w praktyce nie jest tak do końca.
Firmy leasingowe najchętniej finansują maszyny i urządzenia popularne (te o potencjalnie szerokim rynku zbytu), nowe, znanych producentów i dodatkowo najlepiej kiedy sprzedawcą maszyny jest dostawca posiadający autoryzację producenta. W przypadku takich maszyn (np. koparki, ładowarki, wózki widłowe, etc.) do oceny wniosku najczęściej wystarczy przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy oraz przedłożenie kompletnego wniosku leasingowego, w którym oświadcza się wyniki finansowe naszej firmy. Mimo wszystko warto jednak przygotować się na to, że firma leasingowa poprosi o przedstawienie dokumentów dochodowych (PIT i KPiR lub Bilans i RZiS). Dodatkowo poza ułatwieniami formalnymi, w przypadku takich maszyn, najczęściej możemy liczyć na niższy koszt leasingu.

Maszyny nietypowe tzn. takie, które posiadają niewielki rynek zbytu, rodzą większe ryzyko związane z prawdopodobnym brakiem możliwości szybkiego upłynnienia maszyny po jej ewentualnym zwrocie przez Korzystającego do Leasingodawcy (np. windykacja związana z rażącymi opóźnieniami płatniczymi). Zakładając zakup właśnie takiej maszyny czy urządzenia, powinniśmy liczyć się z tym, że firma leasingowa, zanim zdecyduje się przyznać leasing, bardziej szczegółowo przyjrzy się naszej firmie. Często może też wymagać dodatkowego zabezpieczenia takiej transakcji, które uzależnione jest również od wartości maszyny jaką planujemy zakupić.

Używane maszyny i urządzenia

Firmy leasingowe finansują również maszyny używane, a sam proces przyznania leasingu nie jest mocno skomplikowany. W przypadku używanych maszyn, sprawa wygląda analogicznie jak w przypadku używanych samochodów. Poza oceną wnioskującego i weryfikacji sprzedawcy przedmiotu, firma leasingowa bardziej szczegółowo zweryfikuje samą maszynę. Weryfikacja taka to najczęściej dodatkowe 3-4 dni robocze oczekiwania. Weryfikacja polega na potwierdzeniu m.in. wieku maszyny, jej historii, stanu technicznego i prawnego, etc.
Każda firma leasingowa ma swoje wytyczne dotyczące wieku maszyn jakie finansują, po przekroczeniu którego trudno będzie otrzymać leasing. W większości firm leasingowych, wiek maszyny nie może przekroczyć okresu 10 lat (włącznie z leasingiem). Część firm leasingowych bardziej rygorystycznie podchodzi do kwestii wieku gdzie będzie to 8 lat, natomiast są firmy gdzie, owszem, istotny jest wiek maszyny, ale równie istotnym parametrem jest żywotność maszyny, czy to, jakiej jest produkcji. W takiej sytuacji możemy liczyć na leasing maszyny starszej, której wiek razem z okresem leasingu będzie większy niż 10 lat.

Formalności przy ubieganiu się o leasing maszyn i urządzeń

W przypadku leasingu maszyn i urządzeń – co zostało już wspomniane w pierwszej części tego wpisu – firmy leasingowe proponują uproszczone procedury. Dotyczy to najczęściej maszyn nowych, kupowanych od autoryzowanych dostawców. W takim przypadku do oceny wniosku wystarczy przedłożenie uproszczonego oświadczenia finansowego firmy oraz dokumentów rejestrowych firmy, wraz z dokumentem tożsamości reprezentanta/-ów. W przypadku standardowej procedury zostaniemy poproszeni o przedstawienie dokumentów dochodowych firmy za poprzedni rok i okres bieżący (np. PIT i podsumowanie KPiR, lub Bilans i RZiS). W obu przypadkach koniecznym będzie również przedstawienie specyfikacji przedmiotu z ceną. W tym przypadku warto poprosić sprzedawcę o przygotowanie takiego dokumentu. Specyfikacja powinna dokładnie określać kto, co i za ile sprzedaje. Czyli nazwa i NIP sprzedawcy, opis przedmiotu (rodzaj, marka, model, rok produkcji, nr seryjny, nowy czy używany, względnie dodatkowe informacje jeśli są istotne), no i oczywiście cena przedmiotu za jaką przedmiot ma być sprzedany.
Decyzja na leasing maszyny trwa maksymalnie 1-2 dni robocze. Choć niejednokrotnie możemy spodziewać się decyzji w dniu złożenia wniosku. Uzależnione jest to w największym przypadku wartością maszyny i poziomem skomplikowania transakcji. Jeśli maszyna jest typowa, dostawca jest znany na rynku, decyzja powinna być wydana bez nieuzasadnionej zwłoki. W przypadku jeśli maszyna jest nietypowa, kupowana od mało znanego sprzedawcy, lub sprzedawcy z zagranicy gdzie wymagana jest dodatkowa weryfikacja czy ustalenie warunków dostawy maszyny, to w takim przypadku za decyzją będziemy musieli poczekać kilka dni dłużej.

Leasing finansowy maszyn i urządzeń

Leasing finansowy maszyn i urządzeń jest równie łatwo dostępny jak leasing operacyjny. Nie mniej jednak przedsiębiorcy rzadziej sięgają po „finansową” formę leasingu. Więcej na temat różnic między leasingiem operacyjnym a finansowym znajdziesz w tym miejscu [ link ].
Komu zatem jest dedykowany leasing finansowy maszyn i urządzeń?
Takie rozwiązanie przeznaczone jest m.in. dla przedsiębiorcy, który:
a) posiada środki na zapłatę całego podatku VAT (od wartości przedmiotu) na samym początku leasingu lub;
b) planuje szybko spłacić leasing lub;
c) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą maszyn i urządzeń, a leasing finansowy traktuje jako szybki i łatwy dostęp do kapitału lub;
d) zależy mu na wykazaniu w swoich dokumentach finansowych posiadany majątek (w przypadku leasingu finansowego, przedmiot umowy leasingu amortyzowany jest przez Korzystającego, przez co ewidencjonowany jest w majątku firmy jako środek trwały) lub;
e) szuka alternatywy dla kredytu bankowego, gdzie wymagania banku lub procedury bankowe związane z ewentualnym uzyskaniem kapitału są zbyt wygórowane lub;
f) transakcja leasingowa dotyczy zakupu sprzętu medycznego ze stawką VAT 8%

Leasing maszyn i urządzeń w pigułce. Podsumowanie.

Dla kogo / kto może skorzystać z leasingu maszyn i urządzeńPrzedsiębiorcy (każda forma prowadzonej działalności gospodarczej) już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponadto leasing dostępny jest również dla innych organizacji (np. stowarzyszenia, fundacje, itp.)
Co sfinansujeszNowe i używane maszyny i urządzenia
Dostępne sposoby finansowaniaLeasing operacyjny – wybierany najczęściej
Leasing finansowy (kapitałowy)
Pożyczka leasingowa
Wpłata własnaStandardowo od 10% do 45%. Niektóre firmy leasingowe proponują leasing maszyn nawet bez wpłaty wstępnej.
Dla nowej działalności (tzw. START-UP) minimalna wpłata to najczęściej 20%, choć w wyjątkowych przypadkach możliwe jest 15%.
Na jaki okresOkres ustalany w oparciu o stawkę amortyzacji. Najczęściej będzie to 36 do 72 miesięcy (ale są wyjątki).
W leasingu finansowym lub pożyczce leasingowej możliwe jest finansowanie nawet od 6 miesięcy
Wykup (wartość końcowa)Wykup uzależniony jest od stawki amortyzacji i czasu na jaki umowa leasingu została zawarta. Firmy leasingowe najczęściej dbają o to, by wykup był jak najniższy, natomiast po indywidualnej ocenie wnioskującego istnieje możliwość zastosowania podniesionego wykupu.
WalutaPLN, EUR, USD
Najczęściej wybierany jest leasing w walucie PLN, możliwy jest leasing w walutach obcych, stosunkowo łatwo dostępny jest leasing w EUR.
Możliwe rozwiązania: leasing złotówkowy, walutowy, denominowany.
Raty (harmonogram spłaty)Raty równe, raty malejące (degresywne), raty w harmonogramie sezonowym
Oprocentowanie w leasinguMożliwy jest leasing oparty o stopę zmienną lub stałą.
Standardowo proponowane jest oprocentowanie zmienne. Zdecydowanie rzadziej wybierane i proponowane jest oprocentowanie stałe.
Formalności w skrócieW procedurze uproszczonej do decyzji wystarczy przedstawienie wniosku oraz dokumentów rejestrowych firmy. W procedurze standardowej koniecznym będzie przedstawienie dokumentów dochodowych (PIT i podsumowanie KPiR lub Bilans i RZiS).
Najczęstsze problemy ze sfinansowaniemFirmy leasingowe niechętnie finansują:
– maszyny i urządzenia nietypowe, od mało znanych producentów
– maszyny i urządzenia przygotowywane na indywidualne zamówienie o trudnym rynku zbytu
– maszyny i urządzenia o wątpliwej jakości wykonania (np. chińskiej produkcji)
– maszyny i urządzenia używane o wysokim stopniu zużycia, które nie są ciekawe rynkowo
W powyższych przypadkach możemy się spodziewać konieczności poniesienia większej wpłaty własnej do leasingu i/lub wniesienia dodatkowego zabezpieczenia transakcji.
DostępnośćLeasing maszyn i urządzeń dostępny jest w 20 firmach leasingowych.

Najczęstsze pytania w kontekście leasingu maszyn i urządzeń.

Kiedy mogę spodziewać się taniej oferty leasingu maszyny?
Firmy leasingowe najchętniej finansują maszyny nowe, kupowane od autoryzowanych dostawców, maszyny dobrej produkcji i o dobrej renomie (dobra jakość, trwałość, utrzymanie wartości) oraz atrakcyjne (popularne) na rynku wtórnym. W takim przypadku możesz liczyć na dobre warunki leasingu.
Ważne: Musisz się liczyć z tym, że oferta będzie droższa, jeśli planujesz zakup maszyny słabszej produkcji, nietypowej, mało atrakcyjnej na rynku wtórnym, czy też kupowanej od „niedzielnego” sprzedawcy (np. maszyna używana kupowana od poprzedniego właściciela).

Czy możliwy jest leasing maszyny używanej?
Oczywiście, że tak. Firmy leasingowe finansują również używane maszyny i urządzenia. Jest to wciąż zdecydowanie szybsze i tańsze rozwiązanie niż kredyt, czy pożyczka inwestycyjna. Należy jednak mieć na uwadze, że każda firma leasingowa ma swoją wewnętrzną politykę ryzyka, która w jasny sposób określa co i na jakich zasadach można finansować, w tym między innymi określa maksymalny wiek, którego maszyna nie może przekroczyć w trakcie trwania umowy leasingu. Przeważnie wiek maszyny na koniec trwania umowy leasingu nie może przekraczać 8 do 10 lat i takie parametry są standardem w większości firm leasingowych.
Natomiast wyjątkiem od ogólnej zasady jest sytuacja, w której dana maszyna ma opinię długowiecznej oraz jest dobrze utrzymana. W tym przypadku mamy zdecydowanie większe szanse na to, że znajdziemy firmę leasingową, która tę maszynę sfinansuje, mimo że może ona być dużo starsza niż 10 lat.
Najprostszym sposobem aby zweryfikować koszt leasingu maszyny używanej jest skorzystanie z naszej WYSZUKIWARKI LEASINGU, gdzie otrzymasz odpowiedź bezpośrednio od tych firm, które będą w stanie udzielić leasingu na proponowany przez Ciebie przedmiot, bez niepotrzebnego marnowania czasu.

Ile trwa załatwienie leasingu maszyny?
Samo załatwienie leasingu na maszynę jest błyskawiczne. W przypadku mało skomplikowanych transakcji, np. jeśli maszyna jest nowa, kupowana bezpośrednio od producenta, lub od sprzedawcy który posiada autoryzację producenta, to leasing na maszynę załatwisz w ciągu 2 do 4 dni roboczych. Inaczej jest w sytuacji jeśli np. maszyna sprzedawana jest przez nieautoryzowanego sprzedawcę, jest używana lub znajduje się jeszcze w produkcji (to ostatnie rozumie się samo przez się). W przypadku maszyn używanych może być wymagane przeprowadzenie oględzin przez niezależnego rzeczoznawcę, który zweryfikuje dla firmy leasingowej stan techniczny i wartość rynkową przedmiotu. Tutaj również należy się uzbroić w cierpliwość bo taka wycena przedłuży sam proces udzielenia leasingu o jakieś 3-4 dni robocze.
W przypadku leasingu maszyn, istotnym w kontekście terminu realizacji leasingu są warunki płatności i warunki dostawy maszyny przez sprzedawcę Korzystającemu.

Czy możliwa jest cesja leasingu maszyny? Jeśli tak to na jakich warunkach?
Firmy leasingowe naturalnie dają możliwość dokonania cesji maszyny w leasingu. Wygląda to analogicznie jak w przypadku cesji leasingu na auto. W skrócie: znajdujemy zainteresowanego do przejęcia od nas leasingu, firma leasingowa weryfikuje zdolność potencjalnego następcy korzystającego, jeśli zostanie on zaakceptowany przez firmę leasingową, możliwe jest dokonanie cesji.
W przypadku dokonania cesji, nowy Korzystający wstępuje w prawa i obowiązki poprzednika na identycznych warunkach. Warto jednak mieć na uwadze i ustalenie tego, kto (poprzedni Korzystający, czy nowy Korzystający) będzie zobowiązany do ewentualnego poniesienia opłaty za dokonanie cesji.

Tutaj dowiesz się więcej na temat:

Leasing maszyn budowlanych

Leasing maszyn budowlanych

[strona w budowie]

Leasing maszyn budowlanych – ogólna charakterystyka i formalności

Leasing maszyn budowlanych dostępny jest w 18 firmach leasingowych, z czego 9 ogólnodostępnych firm leasingowych finansuje maszyny budowlane w oparciu o przystępne procedury.

Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu maszyny budowlane zrealizowane w transakcji leasingowej (leasing lub pożyczka leasingowa), w 2020 roku stanowiły przeszło 17% wartości wolumenowej spośród całej kategorii maszyn i urządzeń. Do najczęściej leasingowanych maszyn budowlanych zaliczyć można takie przedmioty jak koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, ładowarki teleskopowe czy spychacze. Jednak katalog maszyn i urządzeń budowlanych które możemy sfinansować w formie leasingu jest niesamowicie szeroki i zróżnicowany. Mogą to być zarówno przedmioty o stosunkowo niskiej wartości, np. agregaty prądotwórcze, zagęszczarki, jak również maszyny o wartości liczonej w milionach euro, np. wiertnice, żurawie, dźwigi. Firmy leasingowe sfinansują również przedmioty o jednostkowo niewielkiej wartości, nawet takie które nie są oznaczone co do tożsamości (nie posiadają numeru seryjnego jak chociażby szalunki, czy rusztowania) ale kupowane w znacznej ilości tworzą wartość akceptowalną do sfinansowania.

[foto]

Standardowo firmy leasingowe wymagają wpłaty na poziomie 10% wartości przedmiotu, choć w określonych przypadkach możliwy jest leasing na maszynę budowlaną nawet bez wpłaty wstępnej. W przypadku popularnych maszyn budowlanych (np. koparki, ładowarki itp.) możliwe są procedury uproszczone. W przypadku standardowej procedury koniecznym będzie przedstawienie dokumentów dochodowych (np. PIT i podsumowanie KPiR, lub Bilans i RZiS).

Każda firma leasingowa ma swoje procedury, w oparciu o które funkcjonuje na rynku. Najczęściej, aby otrzymać leasing na maszynę budowlaną, firma która wnioskuje o leasing musi działać na rynku minimum 6 miesięcy. Oczywiście firmy leasingowe nie zamykają możliwości skorzystania z leasingu dopiero co otwartym firmom tzw. Start-up’om. Potencjalnie możliwe jest skorzystanie z leasingu na maszynę budowlaną już od 1 dnia założenia działalności, jednak w tym przypadku należy liczyć się z wpłatą na poziomie 20%. Ponadto, w przypadku świeżej działalności, firma leasingowa najprawdopodobniej będzie wymagać „wzmocnienia” transakcji poprzez np. udokumentowania doświadczenia w branży lub ustanowenie dodatkowego zabezpieczenia transakcji.

Minimalny okres finansowania maszyny budowlanej w leasingu operacyjnym przez wzgląd na stawkę amortyzacji wynosi 24-36 miesięcy. Natomiast w leasingu finansowym minimalny okres finansowania może wynosić już 6 miesięcy. Maksymalny okres finansowania maszyny budowlanej ustalany jest indywidualnie, jednak najczęściej wynosi 5 lat. Dłuższy okres leasingu jest możliwy, jednak zależy to od wielu zmiennych. Stabilnemu przedsiębiorcy, któremu zależy na niskiej racie, firma leasingowa może zaproponować również podniesiony wykup. Tutaj również jest to ustalane przez wzgląd na strukturę transakcji, np. czy maszyna jest nowa, kto jest sprzedawcą maszyny (czy dostawca posiada autoryzację producenta), przedmiot którego dotyczy finansowanie, i wiele innych…

Leasing maszyn budowlanych w pigułce

Dla kogo / kto może skorzystać z leasingu maszyn budowlanychPrzedsiębiorcy już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto leasing dostępny jest również dla innych organizacji (np. stowarzyszenia, fundacje, itp.)
Co sfinansujeszNowe i używane maszyny budowlane tj.:
– koparki
– koparko-ładowarki
– ładowarki
– spycharki
– wiertnice
– żurawie
– i inne…
Dostępne sposoby finansowaniaLeasing operacyjny – wybierany najczęściej
Leasing finansowy (kapitałowy)
Pożyczka leasingowa
Wpłata własnaMinimalna wpłata od 10%. Niektóre firmy leasingowe proponują leasing maszyny budowlanej nawet bez wpłaty wstępnej. Dla nowej działalności (tzw. START-UP) minimalna wpłata to najczęściej 20%, choć w wyjątkowych przypadkach możliwe jest 15%.
Na jaki okresW zależności od stawki amortyzacji od 24 do 72 miesięcy (w przypadku dużych inwestycji możliwy jest również dłuższy okres finansowania przekraczający 72 miesiące). W leasingu finansowym możliwy jest krótszy okres finansowania wynoszący minimum 6 miesięcy.
Wykup (wartość końcowa)Wykup uzależniony jest od stawki amortyzacji. Firmy leasingowe proponują przeważnie minimalny wykup. Natomiast jest możliwość zastosowania podniesionego wykupu (co wpływa na niższą ratę miesięczną, ale również podnosi całkowity koszt leasingu), który uzależniony jest dodatkowo od czasu trwania umowy leasingu i oceny korzystającego przez finansującego.
WalutaPLN, EUR, USD Najczęściej wybierany jest leasing w walucie PLN, możliwy jest leasing w walutach obcych, stosunkowo łatwo dostępny jest leasing w EUR. Możliwe rozwiązania: leasing złotówkowy, walutowy, denominowany.
Raty (harmonogram spłaty)Raty równe, raty malejące (degresywne), raty w harmonogramie sezonowym
Oprocentowanie w leasinguMożliwy jest leasing oparty o stopę zmienną lub stałą. Standardowo proponowane jest oprocentowanie zmienne. Zdecydowanie rzadziej wybierane i proponowane jest oprocentowanie stałe.
Formalności w skrócieMożliwe są procedury uproszczone, w których przedstawia się wniosek z oświadczeniem finansowym oraz dokumenty rejestrowe firmy. W procedurze standardowej konieczne będzie przedstawienie dokumentów dochodowych (PIT/bieżące podsumowanie KPiR, lub Bilans i RZiS za okres bieżący i poprzedni rok) W sporadycznych sytuacjach firma leasingowa może poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji, ale to tylko w przypadku bardzo trudnych transakcji gdzie ryzyko jest ponadnormatywne.
Najczęstsze problemy ze sfinansowaniemFirmy leasingowe niechętnie finansują: – maszyny budowlane od mało znanych producentów – maszyny budowlane o wątpliwej jakości wykonania (np. chińskiej produkcji) – maszyny budowlane nie posiadające certyfikatu CE – maszyny budowlane zużyte, w słabym stanie technicznym W powyższych przypadkach, jeśli firma leasingowa zgodzi się na realizację transakcji, możemy spodziewać się konieczności poniesienia większej wpłaty własnej do leasingu i/lub wniesienia dodatkowego zabezpieczenia transakcji.
DostępnośćLeasing maszyn budowlanych dostępny jest w 18 firmach leasingowych.

Leasing samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5t

Leasing aut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat. [strona w budowie]

Opel Mokk GS Line Plus 5-drzwiowa 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (AT8)

Nazwa samochodu: Opel Mokk GS Line Plus

Silnik: 1.2 Turbo 96 kW / 130 KM Start/Stop (benzyna)

Skrzynia biegów: automatyczna (AT8)

Wersja wyposażenia: GS Line Plus

Rok produkcji: 2023

Kolor: biały (G20: Blanc Banquise S)

Wnętrze: TAWF:GS Line/Leather red

Rata netto 1200,00 

Wpłata wstępna netto: 20% (błąd / zweryfikować)
Wpłata wstępna netto (kwota): 20.000,00
Okres finansowania: 36
Limit przebiegu: 20 tys. km/rok (60 tys. km/kontrakt)
Ubezpieczenie OC/AC (kwota pełna): w cenie raty
Cena modelu: 215.550,00
Wyposażenie dodatkowe: podgrzewane fotele przednie, alarm, czujnik parkowania przód/tył/bok, układ ostrzegania o pojeździe w martwym polu (w lusterkach bocznych), elektrycznie składane lusterka boczne, system automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start

Cena katalogowa z wyposażeniem: 115550,00

Informacje podstawowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

Informacje dodatkowe

Leasing samochodów [2] osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5t [2]

Leasing aut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat. [strona w budowie]

Jak poprawnie wypełnić wniosek leasingowy.

Data ostatniej aktualizacji 25.03.2022

Strona w budowie…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Leasing ciągników siodłowych

Leasing ciągników siodłowych. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est. Etiam sit amet lectus quis est congue mollis. Phasellus congue lacus eget neque. Phasellus ornare, ante vitae consectetuer consequat, purus sapien ultricies dolor, et mollis pede metus eget nisi. Praesent sodales velit quis augue. Cras suscipit, urna at aliquam rhoncus, urna quam viverra nisi, in interdum massa nibh nec erat. [strona w budowie]